Noteikumi un nosacījumi

laptop

Vispārīgi

Zemāk norādītie noteikumi un nosacījumi attiecas uz piekļuvi visām itlabslv.com sadaļām. Pirms izmantojat vietni, lūdzam Jums izlasīt zemāk minētos noteikumus un nosacījumus.

Sadaļa A

itlabslv.com (Tīmekļa Vietne) uztur un pilnībā pieder SIA ITLABS22 (Pārzinis) ar juridisko adresi Rīga, Duntes iela 23A, LV-1005, reģistrēta LR Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40203077918. Šie noteikumi var tikt grozīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Turpinot lietot šo Tīmekļa Vietni, Jūs piekrītat izmaiņām šajos noteikumos.

Tīmekļa Vietnes Saturs

Turpinot, Jūs piekrītat mūs pilnībā atbrīvot no jebkādas atbildības, kas var rasties no peļņas zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, tajā skaitā tiešiem vai turpmākajiem zaudējumiem, saistībā ar jebkādām kļūdām un/vai nolaidību saturā, no mūsu puses un/vai citām iesaistītajām trešajām pusēm.

Tīmekļa Vietnes saturs ir balstīts uz uzskatāmi uzticamiem avotiem. Tomēr, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamie normatīvie un administratīvie akti, nekāda garantija, galvojums vai pārstāvība (tieša vai netieša) netiek sniegta par tās pareizību vai pilnīgumu. SIA ITLABS22 kompānijas biedri, ierēdņi un darbinieki neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par šeit izteikto informāciju vai viedokli. 

Ja esat piekļuvis Tīmekļa Vietnei, izmantojot saiti no citas vietnes, SIA ITLAS22, neuzņemas atbildību par citu pakalpojumu sniedzēju saitēs iekļautās informācijas pareizību, tostarp arī par citām šīs vietnes lapu saitēm vai arī par saitēm, ar kurām šī saite ir saistīta.

Pieteikumu Veidlapas

Ievadot Tīmekļa Vietnes Mājas Lapā vai Vakanču sadaļā savu vārdu un e-pasta adresi, Jūs piekrītat saņemt e-pasta paziņojumus no SIA ITLABS22. Ja nevēlaties saņemt šo konkrēto paziņojumu, tad lūdzu jebkurā laikā sūtiet atbildi jebkuram SIA ITLABS22 e-pastam vai korespondencei.

Informēšana

Jūs piekrītat informēt mūs par jebkurām Jūsu personīgo apstākļu izmaiņām attiecībā uz jebkuru šeit sniegto informāciju vai pārstāvību, un, kā mēs to pamatoti varētu pieprasīt, darīt mums zināmu par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Īpašumtiesības un Autortiesības

Šīs Tīmekļa Vietnes autortiesības, ieskaitot visu tajā izvietoto informāciju, tekstus, attēlus un dizainu, pieder SIA ITLABS22 un tās saturu nevar pavairot vai izplatīt bez atļaujas.